hitta din glädje, kraft och trygghet

Individuell coaching - vad är det egentligen?

Coaching är en effektiv och kraftfull samtalsmetod som tar dig från ditt nuläge till ditt önskade läge. Genom samtalen och de verktyg som används tydliggör vi dina styrkor, värderingar och förmågor och hur du kan använda dessa på bästa sätt. Professionell coachning skapar medvetenhet med hjälp av bland annat kraftfulla frågor. Du kommer att se nya alternativ, vägar och perspektiv som leder dig mot balans, fokus och framgång i ditt liv. Eftersom coachingen utgår från dina drivkrafter och värderingar ökar din vilja att agera i syfte att nå de uppsatta målen.

ett coachsamtals innehåll

Under samtalen kommer fokus att ligga på dig och på att maximera din fulla potential. Vi lyfter det personliga ansvaret, dvs att du är den som äger och driver din förändring. Dina styrkor och drivkrafter kommer vi tillsammans att identifiera och du kommer känna dig stärkt och utmanad. Vi gör det som är bra idag ännu bättre och vi uppmärksammar vilka hinder som står i vägen för din framgång. När vi går igenom den här resan tillsammans kommer du att hitta alternativa vägar, nya insikter och perspektiv på frågor du inte trodde att du skulle finna svaret på. Genom processen håller vi självklart fokus på ditt mål. Låt oss tillsammans maximera din fulla potential och väcka din inneboende kraft! 

vem går till en livscoach?

Oavsett vem du är eller vad du jobbar eller sysselsätter dig med är coaching för dig. Alla behöver coaching på ett eller annat sätt och inget ämne är för stort eller för litet! Livscoaching handlar om att plocka fram de absolut bästa inom dig, men även att minska hindren som står i vägen för din framgång. Dessutom supporterar coachingen dig att hitta vägarna som leder dig mot det liv du vill leva. Kanske söker du mer framgång, motivation eller effektivitet? Eller vill du känna mer glädje, trygghet eller kärlek? Eller önskar du känna mindre av något som tex stress och oro? Steget mot ett bättre mående är endast ett mail bort. 

"You are who you believe yourself to be"
Paulo coelho
Författare

Coachens roll

En coach är alltid värderingsfri och har alltid ditt bästa för ögonen. Coachen lyssnar aktivt och ställer öppna frågor och utgår från att du har svaren inom dig själv. Det är ur det som din motivation och drivkraft växer. Det är ingen som säger till dig vad du ska göra. Du vet vad som är bäst för dig och med coachens hjälp blir det tydligare för dig att se dina styrkor, möjligheter och nya vägar mot dina drömmar och mål. Coachen är således ingen rådgivare eller expert i området som du vill bli coachad i, utan har kunskap om själva samtalsprocessen som leder dig framåt mot det som du eftersträvar. 

Din roll

När du väljer att bli coachad har du tagit ett steg att investera i din egen utveckling och ditt personliga ledarskap. Du är då beredd att utforska och utmana dig själv! Det är din egen vilja att förändras som är av störst vikt för att du ska nå de mål och drömmar som du har satt upp för dig själv. Hur ser dina personliga mål ut och är de i balans med ditt övriga liv?

glädje

När vi har en eller flera delar av vårt liv som är i obalans kan det vara svårt att känna glädje. Detsamma gäller om vi befinner oss i situationer som inte går i linje med våra värderingar eller att vi har personer runt omkring oss som tar mer energi än vad de ger. Med hjälp av coaching utforskar vi vad som står i vägen för ditt välmående och hittar din väg fram mot en mer glädjefull tillvaro. 

kraft

Vad händer med dig när du tänker på din inre kraft? Vilken känsla fylls du av? Hur pass väl tar du vara på den kraften idag? Generellt sätt har vi så mycket kraft inom oss som vi inte tar tillvara på i så stor utsträckning som vi skulle kunna göra. När börjar du att använda din kraft? 

trygghet

När vi upplever trygghet i vem vi är, vad vi gör och med vilka vi gör vad utstrålar vi ett lugn och en stabilitet. Vi vet vad vi vill och besluten blir så mycket lättare att ta. Hur ser din trygghet ut? Känner du dig osäker vem du är eller om du är på rätt väg? Kanske jämför du dig med andra? Eller står du inför ditt livs svåraste beslut? Vad krävs för att du ska ta kommandot över ditt liv och leda dig själv mot de mål och drömmar som du har? 

ICF - International coach federation

ICF är ett branchorgan som säkerställer att en coach håller en viss kvalitet. Varje coach som utbildas under deras flagg åtar sig att följa deras etiska riktlinjer där bland annat tystnadsplikt ingår. De har ett diplom- och certifieringssystem som ger dig som klient en trygghet i att coachen bestitter den kunskap och kompetens som behövs för att genomföra ett kraftfullt coachingssamtal. Som ICF-utbildad coach jobbar jag alltid under ICF:s etiska riktlinjer, där bland annat tystnadsplikt ingår.

Väck glädjen inom dig

Boka ett förutsättningslöst första möte redan idag!

+46 (0)707-22 40 03  veronika@liljandercoaching.se  Odinslundsgatan 11, Göteborg

Close Menu